top of page

יכולות מצלמות רשת

דאווה מייצרת מגוון רב של מצלמות המוחלקות לסדרות, בהתאם ליכולות גילוי האנליטי שלהם, סוג עדשה, הגנה מפני מים, כורוזיה והגנה אנטי-ונדלית. ניתן ללמוד על סוגי המצלמות ובידול לפי סדרות ע"י פיענוח מודל המצלמה.

במסמך הבא תוכלו להבין איזה סדרה של מצלמה תומכת באיזה פונקציה אנליטית וללחוץ על קישור "לחץ כאן" על כל שורה - כדי לראות עמוד נפרד לכל פונקציה.

סרטון הבא מציג בצורה מרוכזת את כל התכונות והיכולות אנליטיות של מצלמות רשת דאווה מסדרה 3 עד סדרה 5.

bottom of page