סרטוני הדרכה על אינטרקום דאווה

חלק ב- הגדרת פנל מודולרי VTO4202

DMSS הגדרת אפליקציה לאינטרקום

סרטון הדרכה בתוכנת כלי חיפוש ההתקנים Dahua ConfigTool

חלק א - הגדרת פנל מודולרי VTO4202

הגדרת פנל אינטרקום דאווה לבניין

Dahua הגדרת פנל וילה ומסך אחד