top of page

חציית קו - TRIP WIRE

אנליטיקת זיהוי חציית קו היא אנליטיקה הכי בסיסית בקבוצת האנליטיקות IVS. ניתן להגדיר קוו וירטואלי וכיוון חציה שלו ובעקבות אירוע כזה ניתן להגדיר מה יהיו הפעולות, כגון הקלטה, הפעלת זמזם, מגע יבש שמפעיל סירנה ואפילו מעקב של מצלמת PTZ אחרי האובייקט שחצה את הקו הוירטואלי.

מצלמות התומכות ב-AI מסדרה 3 (WIZSENSE) והלאה מאפשרות גם סינון חכם של מקור להפעלת אנליטיקה. כלומר ניתן להגדיר שרק אם אנשים יחצו את הקו - האירוע ירשם.

הגדרת חציית קו בצד המקלט NVR או XVR

הגדרה פשוטה של הפונקצית חציית קו עם הדגמה של כיוון חציית קו.

Target Filter Intrusion and Cross Line.p

הגדרת TARGET FILTER המגדירה האם אדם או רכב יהיו טריגר לגילוי/הפעלת אירוע.

Target Filter Search.png

חיפוש של רכב, אדם או רכב לא ממונע (קטנוע/אופניים) - מאפשר למצוא את האירוע הרצוי בהכי פחות זמן.

bottom of page