top of page

פונקציית SSA

פונקציית Smart Scene Adaptive - SSA אחרית על שינוי אוטומטי של אופן עיבוד תמונה בהתאם לכמות האור הנכנס לעדשת המצלמה. 

במידה המצלמה מזהה שיש אור בוהק בפריים - היא  מפעלה אוטומטית מצב WDR שמצלם כל פריים בשתי חשיפות ומלביש אחת על שניה. ובכך הוא מגלה פרטים באיזור החשוך והבהיר מדי של התמונה.

להלן סרטון דוגמה המראה את פונקציית ה-SSA בפעולה כאשר מתבצע שינוי האוטומטי במעבר בין הפעלה וכיבוי פונקציית WDR בהתאם לתאורה:

bottom of page