top of page

זיהוי תנועה חכם SMD

פונקציית Smart Motion Detection - SMD אחרית לגלות ולהתריע על רק אנשים ורכבים הנכנסים לפריים המצלמה. 

עוד דוגמה של זיהוי תנועה חכמה בתנאי גשם עם מצלמות Full Color עם לדים תאורה חמה.

הבדל בין איכות גילוי תנועה הרגיל ובין גילוי תנועה החכם SMD - בסינון מעולה של תנועה הלא קשורה לאנשים ורכבים.

יכולות של גילוי תנועה החדש SMD 3.0 עם רמת דיוק מדהימה.

הגדרת המצלמה לעבודה עם SMD מצד המקלט NVR או XVR.

הגדרת המצלמה בלי DVR לעבודה עם SMD בהתייחס להגדרות של גילוי תנועה הרגיל.

bottom of page