top of page

PoE - הזנת מצלמה דרך כבל רשת

יכולת נפוצה במצלמות אבטחה היא קבלת חשמל דרך כבל רשת. יכולת זו נקרת PoE - Power Over Ethernet.

מצלמת רשת יכולה לקבל הזנת חשמל של 12 וולט בד"כ בשלושה דרכים:

  1. ספק מתח המוחבר לרשת חשמל.

  2. מתג רשת (PoE Switch) שמספק גם רשת וגם הזנת חשמל.

  3. יציאת רשת של מקלט וידאו NVR שתומך ביציאות עם PoE.

  4. מזרק PoE.

כאשר המצלמה מוגדרת לקבל כתובת IP מהרשת (בפרוטוקול DHCP) והיא מחוברת ל-NVR, כתובת IP שהיא תקבל תהיה בתחום 10.0.0.1. כמובן שניתן לשנות את תחום זה בהגדרת NVR. 

הסבר מה זה מזרק PoE ומה ההבדל בין מזרק אקטיבי לפסיבי.

סרטון המראה לא רק איך עובדות מצלמות עם פורט PoE, אלה גם איך מגדירים ומחברים מצלמות PoE נוספות ל-NVR דרך מתג PoE.

שימוש בממירי Long Reach - LR1002 ומצלמת PoE כדי להעביר אות וידאו דרך כבל קואקס למרחק עד 1 קמ'. 

POE1.jpg

אפשריות לשימוש בטכנולוגיית PoE + ePoE בתשתיות רשת וכבל קואקס בטכנולוגיית EoC - Ethernet Over Coax

POE2.jpg

אפשריות לשימוש תשתית כבלי קואקס עם טכנולוגיות PoE ו-ePoE עם ממירים פסיביים ואקטיביים.

bottom of page