top of page

כניסה לאזור - INTRUSION

אחת האנליטיקות הבסיסות של מצלמות דאווה היא יכול לגלות תנועה באיזור מסויים. ניתן להגדיר שההתראה תקפוץ במידה והאוביקט נכנס לאיזור או שפתאום הופיע באיזור בלי לחתות גבולות של אזור המוגדר.

 

מצלמות התומכות ב-AI מסדרה 3 (WIZSENSE) והלאה מאפשרות גם סינון חכם של מקור להפעלת אנליטיקה. כלומר ניתן להגדיר שרק אם אנשים יכנסו לאזור המוגדר - האירוע ירשם.

הגדרת אנליטיקה של כניסה לאיזור בצד מקלט ה-XVR.

הגדרת אנליטיקה של כניסה לאיזור בצד המצלמה.

הדגמה של זיהוי כניסה לאיזור

סרטון מצוין שמראה את כל האנליטיקות IVS שניתן למצוא במצלמת סדרה 5 כולל כניסה לאזור.

Target Filter Intrusion and Cross Line.p

הגדרת TARGET FILTER המגדירה האם אדם או רכב יהיו טריגר לגילוי/הפעלת אירוע.

Target Filter Search.png

חיפוש של רכב, אדם או רכב לא ממונע (קטנוע/אופניים) - מאפשר למצוא את האירוע הרצוי בהכי פחות זמן.

bottom of page