top of page

מצלמות צבע מלא - FULL COLOR

ממלאים צללים בצבע

מצלמות צבע מלא מצויידות בלדים מובנים, בחיישן גדול ואיכותי יותר ובעדשה עם צמצם פתוח יותר. כל זה מאפשר למצלמה להפיק תמונה איכותתית גם בתנאי תאורה ירודים. תודות ללדים מובנים ניתן לקבל תמונה איכותית ביום ובלילה. מצלמות מסוג זה מספקות תמונה בצבע מלא כנגד מצלמות עם תאורת אינפרא אדום אשר מספקות תמונה בשחור ולבן. יכולת זו מאפשרת זיהוי אירועים הרבה יותר איכותית, כגון זיהוי צבעים של בגדי אנשים או צבעי רכבים שהיום מעורבים באירוע. יכולות אנליטיות כגון זיהוי פנים עולות מדרגה עם מצלמות אלה בגלל יכולת זיהוי יותר טובה בכ-15% מהמצלמות עם תאורת אינפרא אדום.

המצלמה מאפשרת שתי פונקציות בו זמנית, גם מצלמת אבטחה וגם תאורת רחוב לשעות ערב/לילה. מצלמות צבע מלא צורכות פחות חשמל ממצלמות רגילות עם תאורת אינפרא אדום.

הסבר על טכנולוגיית Full Color.

הצגת יכולות המצלמה לעבוד כמעט בחושך מלא.

שליטה על כיבוי/הפעלת לד אוטומטית או ידנית במצלמות רשת בצבע מלא.

השוואה בין מצלמת IR לבין מצלמות Full Color בתנאי לילה בחוף של אשדוד.

השוואה בין מצלמות רגילות לבין מצלמות Full Color בתנאי לילה.

השוואה בין מצלמות רגילות עם תאורת אינפרא אדום לבין מצלמות Full Color בתנאי לילה.

שליטה על כיבוי/הפעלת לד אוטומטית או ידנית במצלמות צבע מלא HDCVI (אנלוגיות).

bottom of page