top of page

גילוי פנים - FACE DETECTION

אחת האנליטיקות של מצלמות רשת מסדרה 5 של דאווה והלאה או מקלטים NVR-I / XVR-I היא יכולת גילוי פנים בתוך האות וידאו וגם זיהוי מאפיינים (Metadata) של פנים כגון חבישת מסכה, שפם, מין, מקשפיים, זקן וכו...

 

במצלמות רשת מסדרה 5 הגילוי של מאפייני הפנים עובד רק במצלמות עם עדשה ווריפוקלית. מצלמות עם עדשה קבועה - (Metadata) לא עובד.

 

הפיענוח מתבצע עם אופטימיזציה ופילטר בצד המצלמה. כלומר, בנוסף לסטרים וידאו, המצלמה

כל הזמן מחפשת פנים באות וידאו וכאשר היא מזהה אותם, היא מנסה לברור את התמונות הכי איכותיות מבחינת גילוי. את התמונות הכי איכותיות היא שולחת ל-NVR עם סטרים וידאו. אלה התמונות ש-NVR מציג כאשר אנחנו מחפשים אירוע של גילוי פנים.

METADATA-FACES.jpg

גלוי פנים במצלמת PTZ.

הגדרת גילוי פנים בצד מקלט ה-NVR עם הצגת התוצאה עם Metadata. 

הגדרת גילוי פנים בצד המצלמה. 

הגדרת גילוי פנים בצד מקלט ה-XVR עם הצגת התוצאה עם Metadata. 

למה חשוב להגדיר גודל אובייקט מינימלי/מקסימלי לגילוי/ זיהוי פנים.

הגדרת גילוי פנים בצד מקלט ה-XVR עם הצגת התוצאה עם Metadata. 

bottom of page