top of page

ePoE - חשמל דרך כבל רשת עד 800מ'

חברת דאווה היא היחידה בעולם שמחזיקה בטכנולוגיית ePoE - Extended Power Over Ethernet.

טכנולוגיה זו מאפשרת למצלמה להיות יותר חסכונית באנרגיה ולחבר מצלמות במרחק של עד 800 מטר על כבל רשת או כבל קואקס.

בשונה מההסבר בעמוד ה-PoE, יכולת ePoE חייבת להיות בצד המצלמה ויכולה להיות בצד המתג או -NVR.

שימוש בממירי Long Reach פסיביים ומצלמת ePoE כדי להעביר אות וידאו דרך כבל קואקס למרחק עד 800 מטר או באמצעות כבר רשת CAT5e.

POE2.jpg

אפשריות לשימוש תשתית כבלי קואקס עם טכנולוגיות PoE ו-ePoE עם ממירים פסיביים ואקטיביים.

bottom of page