top of page

זיהוי התקהלות - Crowd Gathering Estimation

crowd gathering estimation.png

זיהוי התקהלות:
ניתן להפעיל התראה באירוע כאשר מתרחשת התקהלות באיזור מסויים. 

 

ניתן להגדיר רגישות, באיזה שעות אנליטיקה זו תעבוד ומה הוא משך זמן המינימלי להפעלת אירוע (10-300) שניות.

 
תרחישים:

כיכרות, שערי ממשלה, כניסה ויציאה של תחנות אוטובוס או רכבת.

 

סצנות לא רלוונטיות:

  • מקומות שבהם ניתן להתקין מצלמת רק בגובה נמוך.

  • כאשר גודל אדם יחיד אינו פרופורציונאלי לכל תמונת הניטור.

  • איזור הומה אדם

הגדרת אנליטיקה של זיהוי התקהלות בצד מקלט ה-XVR.

bottom of page