top of page

מיקרופון מובנה במצלמה

מצלמות רשת מדגמים מסויימים מכילות מיקרופון מובנה במצלמה או כבל חיצוני לחיבור מיקרופון חיצוני. בד"כ כאשר מדובר במצלמה עם הגנה אנטי וואנדלית מסוג IK10, מיקרופון אינו מובנה במצלמה וניתן לחבר מיקרופון רק כהתקן חיצוני.

הפעלת שמע בצד המקלט כדי ששמע המגיע עם הוידאו יקלט וגם יושמע בזמן צפיה במצלמות בזמן אמת.

חיבור מיקרופון חיצוני למצלמת רשת והפעלת שמע דרך ממשק המקלט NVR.

הפעלה או השבתה של שמע בצד המצלמה.

הפעלת שמע במצלמת HDCVI והפעלת צליל בממשק הוובי.

הדגמה מעולה של פילטר אודיו במצלמות רשת המאפשר סינון רעשי רקע והגברת מלל בלבד.

הפעלת פונקציית אודיו בצד ה-XVR כדי הוא יקליט אות אודיו עם וידאו ממצלמת HDCVI (אם יש בה מיקרופון מובנה או חיצוני) 

השוואה בין איכויות הקלטת אודיו בשיטות קידוד שונות.

bottom of page