top of page

אזעקה - Alarm

Alarm-Sketch.png

מצלמות רשת של דאווה מדגמים מסויימים מכילות כבלים שהקצר בניהם יכול להפעיל התקן חיצוני כלשהו כגון פנס או סירנה .בנוסף ישנה גם פעילות דיגיטלית כגון שליחת מייל, התראה באפליקציה, הקלטה של קטע וידאו ותמונה על כרטיס זכרון פנימי במצלמה ו/או במקלט NVR/XVR חיצוני.

ניתן להגדיר שבמידה ישנו אירוע אנליטיקה כגון זיהוי אדם הנכנס לחצר - תופעל האזעקה (כלומר המגעים יסגרו וההתקן חיצוני יקבל זרם ויתחיל לפעול).

Alarm.png
Alarm CAMs.jpg

בתמונות אלה ניתן לראות איך נראות יציאות פיזיות (חוטים) של מצלמה, ובצד השמאלי ניתן לראות את המקום בממשק המצלמה שבו ניתן לפעיל סגירת מעגל בין מגעים אלה (Relay Out).

בסרטון זה תוכלו למצוא את הדרך לבטל את כל האזעקות במקום אחד. 

ניתן לראות בשניה 0:20 של הסרטון איפה מאפשרים את סגירת המגעים במקרה של אירוע (הגדרת Relay Out).

bottom of page