Glass Buildings

4 שלבי ההסמכה

1

מעבר על חומר תאורטי

הכרות עם מצגות וסרטוני הדרכה של דאווה

2

בחינה טאורטית

מבחן עם שאלות אמריקאיות על נושאים כגון פיענוח מודלים ויכולות טכניות של מצלמות וציוד הקלטה

3

בחינה מעשית

הרכבה והגדרת מערכות במשרדי דאווה בזמן קצוב, טיפול בתקלות יזומות

4

התקנת מערכת בשטח

המתקין ירכוש לפחות מוצר אחד של דאווה מאחד המשווקים המורשים שלה ויסרוק את המוצר באפ' המתנות

a9241570-d4f8-41c1-9cf3-cd20f2ab11d3.jfif

רמת הסמכה - א

 • כלים שיווקיים וידע הנמצאים באתר הישראלי.

 • התקנת NVR/XVR מ-0.

 • הפעלת מצלמת רשת מ-0 בתוכנת CONFIG TOOL (בלפטופ)

 • הוספת מצלמות רשת ל-NVR

 • התחברות לאפליקציית DMSS

 • הפעלת אנליטיקה במצלמות רשת ו-XVR (גילוי תנועה רגיל, חציית קו, SMD, גילוי פנים, זיהוי פנים).

 • חיפוש אירועים בכמה אופנים

 • הפעלת LED –ים במצלמות FULL COLOR במצלמות IP ואנלוגיות

 • הפעלת מצלמת PTZ

 • שליחת מצלמת PTZ למקום שבו התגלתה אנליטיקה.

 • הפעלת מצלמות TIOC

 • בחינה תאורטית ומעשית